Máy Băm Gỗ 5T Dùng Đầu Nổ 

Máy Băm Gỗ 5T – Đầu Nổ
Hãng sản xuất : Bình Quân
Công suất đầu nổ : D40
Năng suất : 2 – 2,5  tấn/giờ
Tính năng : Máy chuyên dùng băm nhỏ cành cây; mẩu gỗ…. thành dạng mảnh phục vụ sản xuất